Bestyrelsesformand
Johan Svendsen

Johan er klubbens formand

og træner for klubbens atletikbørn.
• Ansvarlig for klubbens atletikaktiviteter.
• Ansvarlig for planlægning af klubstævner herunder tilmelding til disse.
• Ansvarlig for informationsopdatering af aktiviteter på internettet og facebook.
• Ansvarlig for synliggørelse af atletikafdelingen i lokale aviser mm.
• Ansvarlig for reservation af haltider til vintertræning.
• Ansvarlig for søndagstræningen i vinterhalvåret.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om atletik.
• Ansvarlig for indkaldelse af børneattester for trænerne.
• Ansvarlige for ind- og udmeldelser af facebokgruppen for atletik.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
Læs mere
Kasserer
Maria Damtoft
Maria er klubbens kasserer.

• Ansvarlig for udarbejdelse af regnskab for klubben i klubbens regnskabsmodul, herunder at sørge for godkendelse fra bestyrelsen og generalforsamlingen.
• Ansvarlig for udarbejdelse af budgetforslag for klubben, herunder at sørge for godkendelse fra bestyrelsen og generalforsamlingen.
• Ansvarlig for bogføring af indtægter og udgifter.
• Ansvarlig for betaling af udgifter.
• Ansvarlig for revisorernes mulighed for gennemgang af regnskab med videre.
• Ansvarlig for udarbejdelse og opdateringer af medlemslister bl.a. med henblik på kontingentopkrævning.
• I relation til styregruppen for Esrum Sø Rundt (ESR):
1. Udarbejde budget på baggrund af oplæg fra ESR-styregruppen.
2. Fremlægge budget for bestyrelsen herunder at sørge for overordnet godkendelse med særlig fokus på overskuddet (der indarbejdes i budgettet).
3. Udarbejde årsregnskab for ESR (overskuddet overføres til klubregnskabet).
4. Ansvarlig for betaling af diverse udgifter.
5. Ansvarlig for bogføring af indtægter og udgifter.
6. Ansvarlig for vekselpenge- og kontantbehov ifm. løbsarrangementet.
• Kontaktperson til bank/banker.
• Ansvarlig for løbende orientering til bestyrelsen om klubbens økonomi.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om klubbens økonomi, årsregnskab og budget.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
Læs mere
Sekretær
Lise Lundby Hansen

Lise er sekretær i bestyrelsen

mail@fredensborgak.dk

• Ansvarlig for udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i samarbejde med formanden.
• Ansvarlig for mødeledelse og referater af bestyrelsesmøder og eventuelle andre møder.
• Ansvarlig for referater af generalforsamlinger.
• Ansvarlig for udsendelse af nyhedsbreve i samarbejde med formanden på internettet og facebook.
• Ansvarlig for struktureret arkivering af bestyrelsens og generalforsamlingens dokumenter på OneDrive.
• Administrator af bestyrelsens OneDrive.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
• Modtager af klubbens eksterne mails.
Læs mere
Bestyrelsesmedlem
Helge Frøsig-Jørgensen
Helge er løbernes repræsentant i bestyrelsen.
 
 
• Ansvarlig for klubbens løbeaktiviteter.
• Ansvarlig for events, klubløb og klubture i samarbejde med trirepræsentanten.
• Ansvarlig for informationsopdatering af aktiviteter på internettet og facebook.
• Ansvarlig for nybegyndertræning hvert forår.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om løb.
• Ansvarlig for nedsættelse af løbeudvalg.
• Ansvarlig for synliggørelse af løbeafdelingen i lokale aviser mm.
• Ansvarlig for testløb.
• Ansvarlig for klubmesterskab i løb.
• Ansvarlig for ind- og udmeldelser af løbernes facebookgruppe.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
 
Læs mere
Mette Ea Schou-Friis
Mette er medlem af bestyrrelsen for atletikafdelingen.
Læs mere
Ove Hell
Ove er bestyrelsesmedlem.
 
• Praktiske stadion- og klubhusanliggender: vedligehold, postkasse, køkken, omklædningsrum, garage og container herunder kontakt til Park og Vej samt til kommunen.  
• Ansvarlig for klubtøj.
• Praktisk ansvarlig for afvikling af de gratis klubløb i samarbejde med den områdeansvarlige.
• Ansvarlig for de af bestyrelsen dedikerede opgaver.
• Administrator af de af bestyrelsen indgåede aftaler om klubtilbud.
• Ansvarlig for klubhus, redskabsrum, garage, gavlrum og rekvisitter (ekskl. ESR).
• Ansvarlig for stadion – kontakt til Park og Vej.
• Ansvarlig for opdatering af hjemmesiden. 
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.
 
Læs mere
Torben Nielsen
TriTræner og triatleternes repræsentant i bestyrelsen
 
 
• Ansvarlig for klubbens triathlonaktiviteter.
• Ansvarlig for events, klubløb og klubture i samarbejde med løberepræsentanten.
• Ansvarlig for informationsopdatering af aktiviteter på intranettet og facebook.
• Ansvarlig for at orientere generalforsamlingen om triathlon.
• Overordnet kontakt til Dansk Triathlonforbund.
• Ansvarlig for opdatering af tri-licenser.
• Ansvarlig for samarbejdsaftale med Helsinge Svømmeklub herunder ansættelse af svømmetræner.
• Ansvarlig for synliggørelse af triafdelingen i lokale aviser mm.
• Ansvarlig for nedsættelse af triudvalg.
• Ansvarlig for afholdelse af træning i henhold til plan.
• Ansvarlig for udarbejdelse af træningsplan (koordinering af cykel- og svømmetræning).
• Ansvarlig for ind- og udmeldelser af triatleternes facebookgruppe.
• Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.

 
 
Læs mere
Klubmodul ansvarlig
Henning Månsson

Forsøger at hjælpe med at holde fredensborgak.dk''s klubmodul i luften

Læs mere