Bestyrelsesformand
Helge Frøsig-Jørgensen
Præsentation

Helge er klubbens formand


Ekstern kommunikation med kommune, DGI, FBI etc.

Beslutninger om økonomi over 10.000 kroner

Nyhedsbrev til medlemmer

Generalforsamling

Se hele beskrivelsen
Kasserer
Peter Sommer
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Vibeke Frølich
Præsentation

Vibeke er klubbens kasserer.

kasserer@fredensborgak.dk

Årsregnskab og budgetforslag for klubben i klubbens regnskabsmodul, herunder godkendelse fra revisorer, bestyrelsen og generalforsamlingen.

Orientering til generalforsamlingen om klubbens økonomi, årsregnskab og budget

Betaling af udgifter inkl. bogføring af indtægter og udgifter i regnskabmodulet. Kontaktperson til bank.

Løbende orientering til bestyrelsen om klubbens økonomi.

Udarbejdelse og opdateringer af medlemslister bl.a. med henblik på kontingentopkrævning samt søgning af medlemstilskud.

I relation til styregruppen for Esrum Sø Rundt (ESR):

  • Udarbejde budget på baggrund af oplæg fra ESR-styregruppen og udarbejde årsregnskab for ESR (overskuddet overføres til årsregnskabet)
  • Ansvarlig for betaling af diverse udgifter inkl. bogføring af indtægter og udgifter.
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Lise Lundby Hansen
Præsentation

Lise er sekretær i bestyrelsen

 
 
 
Udsendelse af dagsorden og referat til bestyrelsesmøder, samt generalforsamlinger i samarbejde med formanden.

 

Udsendelse af nyhedsbreve i samarbejde med formanden

Hjemmesiden fredensborgak.dk og klubbens eksterne Facebook.

Modtager af klubbens eksterne mails.

Aktiv deltagelse i klubbens opgaver generelt.

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Line Berg Torsbakke
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Ove Hell
Præsentation
Ove er løbernes repræsentant i bestyrelsen.

Klubbens almindelige løbetræning

Klubbens begyndertræning

Klubmesterskab i løb

Klubeftermiddag i samarbejde med TRI-repræsentanten

Facebookgruppen LØB

Information om løbeafdelingens aktiviteter internt og eksternt

Se hele beskrivelsen
Per Nielsen
Præsentation
Per er bestyrelsesmedlem.

Praktiske stadion- & klubhus forhold, herunder vedligehold, postkasse, køkken, omklædningsrum, rengøring, garage og container samt kontakt til NSPV & Fredensborg Kommune.

Afvikling af de gratis klubløb i samarbejde med den områdeansvarlige.

Testløb

Nytårskur (i samarbejde med sekretæren)

Bestyrelsens koordinator for klubture

Løbe-brunch den sidste lørdag i måneden.

Se hele beskrivelsen
Klubmodul ansvarlig
Henning Månsson
Præsentation

Forsøger at hjælpe med at holde fredensborgak.dk''s klubmodul i luften

Se hele beskrivelsen
Hold i dag

Instagram