Klubbens formål

Med udgangspunkt i fællesskabet tilbydes træning i atletik, løb og triatlon. Klubben har fokus på at udbrede kendskabet til idrætsgrenene gennem den brede folkelige idrætsudøvelse.

Der lægges vægt på at skabe rammer for udvikling af medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for klubben og klubbens arrangementer.

Gennem de tre idrætsgrene ønsker klubben at være aktiv i Fredensborg og omegns lokalmiljø.